Wachtlijst voor Huurders

Aangezien er af en toe units beschikbaar komen hebben wij een wachtlijst opgesteld, wij verzoeken u deze in te vullen zodat wij u kunnen benaderen indien de geschikte unit voor u beschikbaar komt.

Kom op de wachtlijst!

  • Uw Gegevens

  • Eventuele opmerkingen