Opslagruimte huren bij Storage Center Aalsmeer

Wilt u opslagruimte huren of kopen? Dan bent u bij ons aan het goede adres! Bij Storage Center Aalsmeer heeft u de keuze uit verschillende soorten opslagruimtes!
Geen enkele opslagvraag is hetzelfde, daarom bieden wij verschillende opslagmogelijkheden, zowel in de huur als verkoop. Kies het type opslagruimte dat het best bij u past.

Heeft u vragen? Wij adviseren u graag over onze mogelijkheden!
Alle opslagruimtes zijn zelf af te sluiten binnen een beveiligde omgeving.

U kiest zelf welke opslagruimte het best bij u past. Opslagruimte huren op maat, dat is Storage Center Aalsmeer!


Kopen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de onderstaande makelaar, zij helpen u graag verder.

brockhoff

Brockhoff Bedrijfsmakelaars

Keizer Karelweg 223
1180 AP Amstelveen

Tel: 020 543 73 73
Fax: 020 543 73 70
Email: info@brockhoff.nl

Bezoek Website

Brockhoff Bedrijfsmakelaars is aangesloten bij NVM en MVA, NWWI en Gecertificeerd bij Vastgoedcert.

Huren

Voor Verhuurinformatie kunt u contact met Holland Vastgoed Groep B.V. opnemen.

logo-hvg

Holland Vastgoed Groep B.V.

T.A.V. Dhr Vincent Zomer
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam

Tel.: 020 - 8006512
Email: info@hvg-bv.nl

Bezoek Website

Storage Center Aalsmeer: Flexibele opslag

Wij helpen u graag bij de opslag van uw spullen. Omdat wij beschikken over de mogelijkheid onze units te schakelen vindt u bij ons altijd een passende ruimte voor de opslag van uw goederen.

Specificaties opslagunits

• Vloerbelasting 1.500 kg / p.m2 (begane grond)
• Verlichting middels aanwezige TL-armaturen
• Handbediende stalen geïsoleerde overheaddeur in de kleur RAL9007, afmeting M units/32 m2 B2640xH3500 mm en L-51m2 + XL-76m2 units B4200 x H4250 mm, Type Thermo 45 NOVOFERM, bediening handkoord.
• Monolith afgewerkt en gevlinderd betonnenvloer
• Elektra in de unit voorbereid. Groepenkast voorzien van hoofdschakeling en 3 stuks 230V groep, 1 dubbele wandcontactdoos
• Water: Straalbocht tot in de meterkast t.b.v. wateraansluiting
• Riolering: Aansluitpunt voor een wasbak 50 mm nabij meterkast
• Brandbestrijding: Poederblusser 6kg
• Natuurlijke ventilatie

Opties units

Download Optie- Meerwerklijst (Versie A)
• Inbouwen entresol
• Epoxyvloer
• Extra elektra
• Elektrische overheaddeur
• Stellingen op maat
• Mechanische ventilatie

Heeft u andere wensen, dan horen we het graag.

Mogelijke extra services in complex

• Koffie- en theeautomaten
• Elektrische pompwagen
• Verpakkingsmateriaal
• Vrachtwagen met laadklep
• Aanhangwagen In/uitpakken
• Ontvangst/verzendservice

Realisatie

Storage Center Aalsmeer is een ontwikkeling van Holland Vastgoed Groep.

Regeling huisvesting

De voor Bedrijf -­ Solitair (B-­ST) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

• de bedrijfsuitoefening overeenkomstig de bedrijfscategorieën 1 en 2 als aangegeven in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, behoudens de uitoefening van bedrijven in bedrijfsverzamelgebouwen en het gebruik van de gronden voor zelfstandige kantoren;
• gebouwen en andere bouwwerken die voor de bedrijfsuitoefening nodig zijn;
• de bedrijfsterreinen en opslag ten behoeve van de bedrijfsuitoefening;
• de daarbij behorende voorzieningen zoals toegangswegen voor de ontsluiting van de bedrijfspercelen, parkeervoorzieningen, andere verhardingen ten behoeve van het bedrijf, groenvoorzieningen, waterlopen, waterbergingen en nutsvoorzieningen.

Bijzonder bedrijfsmatig gebruik

Binnen het kader van de bestemmingsomschrijving van artikel 6.1.1 is voorts het volgende gebruik toegestaan:

• ter plaatse van de functieaanduiding "(op)", uitsluitend een bedrijf in statische en laagdynamische opslag in units.
• de bedrijfsuitoefening overeenkomstig de bedrijfscategorieën 1 en 2 als aangegeven in de Staat van Bedrijfsactiviteiten.
• een bedrijf in statische en laagdynamische opslag in units met verkeersindex categorie 1 “gering” en 2 “aanzienlijk” conform VNG-­Brochure Bedrijven en milieuzonering, editie 2009.

Laagdynamische opslag: opslag van goederen dat geen momentane toeloop van personen of milieuhinder met zich meebrengt en daarmee een geringe verkeersaantrekkende werking heeft die in ieder geval niet groter is dan een verkeersindex van 2 voor personen-­ danwel goederenvervoer.

Verkeersindex: als praktische richtlijn wordt gebruik gemaakt van de in de VNG-­brochure Bedrijven en milieuzonering, editie 2009 opgenomen indicering voor verkeers-­ aantrekkende werking. De daarvoor gegeven categorieën zijn weergeven in onderstaande tabel.

Personenvervoer (P) Goederenvervoer (G)
Categorie 1 Gering Gering
Categorie 2 Aanzienlijk Aanzienlijk
Categorie 3 Zeer groot Zeer groot

In de VNG-­brochure is elke bedrijfssoort toebedeeld aan een bepaalde categorie. Zo heeft een grondverzetbedrijf een aanzienlijke verkeersaantrekkende werking voor goederenvervoer (2G) en een autowasstraat een zeer grote verkeersaantrekkende werking voor personenvervoer (3P).

Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik of laten gebruiken voor:

• een verkooppunt voor motorbrandstoffen (incl. LPG)
• het parkeren, anders dan ten behoeve van het ter plaatse aanwezige bedrijf
• het gebruik van gronden en bebouwing als parkeergelegenheid voor reizigers die reizen vanaf de luchthaven Schiphol
• niet aan de bestemming gelieerde bewoning
• het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten
• een aan huisgebonden beroep of -­bedrijf
• showrooms
• detailhandel, met uitzondering van het bepaalde in 23.1.2 sub c
• horeca
• een geluidzoneringsplichtig bedrijf
• een bedrijf dat valt onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen
• het gebruik van de units voor zelfstandige kantoren

De opslagunits worden niet beschikbaar gesteld voor dagelijkse dynamische voorraden of goederen en of klantbezoeken, als woning, voor hoteldoeleinden, als horecagelegenheid, voor directe verkoop aan particulieren (detailhandel), voor het verblijf van dieren, voor de opslag van gevaarlijke stoffen, als zelfstandige kantoorunit, voor Schiphol parking of voor het telen van gewassen (er wordt regelmatig op het verbruik van elektra gecontroleerd).

Storage Center Aalsmeer betreft geen industrielocatie met omvangrijke processen waar veel personen tegelijk in een unit actief werkzaam zijn.

Vereniging van Eigenaren

Iedere koper wordt naast eigenaar van de opslagunit(s) lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) ‘Storage Center Aalsmeer’. In de servicekosten worden onder andere verwerkt:

• Algemene voorzieningen
• Dagelijks onderhoud
• Verzekeringen
• Administratieve lasten
• Reserveringen groot onderhoud
• Waterverbruik in uw unit (voorzien van tussenmeter) en de gemeenschappelijke ruimte

Gemeentelijke informatie

De koper/huurder dient zich er zelf van te vergewissen dat het gekochte/verhuurde in voldoende mate beschikt over de eigenschappen die noodzakelijk zijn voor het beoogde gebruik.